# شکلک

خداوکیلی خیلی با حال بود

.......................… …,,--~~”’¯¯¯¯¯¯”’~~--,,… … … … … …,,-~”¯::::::::::::::::::::::::::::::::::¯- ’~,,… … … … ..,,~”::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::- - ::::::::::”~,,… … … ..,,-“:::::::::::::::/::::::/:::::::::::::::::::- ::::::::::::-,::-,::”-,… … …,-“:::::,-“:::/:::::/::::::/:|:::::::::::::- ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 13 بازدید